Veiligheid » Online Back-up » Diensten

Opslagruimte

Webruimte

U selecteert de opslagcapaciteit aan de hand van de hoeveelheid gegevens op uw computer of server. Stel dat u 20 GB aan gegevens hebt, dan zou u - dankzij de compressietool in de software - genoeg hebben aan een oplossing van 10 GB. Bovendien maakt Online Back-up incrementele back-ups (enkel van gewijzigde bestanden of wijzigingen in een bestand). Daardoor wordt uw netwerk niet belast met het verzenden van dubbele informatie en zal het maken van back-ups snel kunnen geschieden.

100% veilig dankzij encryptie

Dataverkeer

EuroSys Online Back-up codeert (versleutelt) de bestanden en gegevens vóór het uw computer verlaat. Dit verkeer loopt over een beveiligde SSL-verbinding.
Zo is de data die wordt verzonden over het internet en opgeslagen op de back-up server in het ultramoderne datacenter geheel onleesbaar. Zelf merkt u van deze data-encryptie niets, alles gaat volautomatisch. EuroSys Online Back-up maakt voor data-encryptie gebruik van het AES-protocol (Advanced Encryption Standard). Met deze vorm van data-encryptie is dataverkeer en dataopslag met EuroSys Online Back-up zeer veilig en is de data alleen toegankelijk voor personen die beschikken over de encryptiesleutel. EuroSys beschikt niet over uw zelfgekozen encryptiesleutel.

Gemoedsrust dankzij automatische back-ups

Automatische back-up

In de EuroSys Online Back-up client stelt u eenmalig in met welke frequentie van welke bestanden back-ups worden gemaakt en de back-ups worden automatisch genomen. U kunt back-ups met elke gewenste frequentie laten lopen, dagelijks, wekelijks of maandelijks. Makkelijker kan niet!

Gemakkelijk hersteld

EuroSys Online Back-up Restore

Herstel van uw data is net zo eenvoudig als het maken van een back-up. U kunt zeer eenvoudig door de op de server opgeslagen bestanden bladeren en zelf de gewenste data herstellen. De data op de back-up server heeft de originele mapstructuur behouden; hierdoor kunt u niet alleen de afzonderlijke data herstellen, maar ook de originele bestandsstructuur.

Teruggaan in de tijd dankzij meerdere versies

Online Back-up Meerdere Versies

In de EuroSys Online Back-up client kunt u aangeven hoeveel versies van de data moeten worden opgeslagen. Wanneer een bestand is gewijzigd na de laatste back-up, zal bij de volgende back-up een nieuwe versie worden aangemaakt. Als u bijvoorbeeld dagelijks een back-up maakt en aangeeft dat u 30 versies wilt bewaren, dan kunt u altijd beschikken over de bestandversies gedurende de afgelopen maand.

Krachtige online gebruikerspanelen

EuroSys Online Back-up Krachtige online gebruikerspanelen

U kunt via eender welke computer met een internetverbinding uw back-ups beheren. Zo hebt u ook toegang tot de bestanden bv. in het buitenland. Naast het herstellen van bestanden, krijgt u er ook een overzicht van de status van alle genomen back-ups en waar er zich eventueel fouten hebben voorgedaan.

Screenshots van het controlepaneel:

Exchange en MS SQL Database ondersteuning

Exchange & SQL Databases

EuroSys Online Back-up kan een automatische back-up maken van uw Microsoft Exchange Server en Microsoft SQL Server. Exchange en SQL Servers zijn continu operationeel. EuroSys Online Back-up kan een back-up maken van de Exchange en SQL database zonder de operationele processen te onderbreken, zelfs gedurende de "back-up window".