Webhosting » Hosting à la carte » Scripting

ASP 3.0, ASP.NET 4.0

ASP.NET

EuroSys ondersteunt het .NET Framework 4.0 en ook alle vorige versies van het .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 en 3.5 bij alle Windows hosting pakketten.

Active Server Pages (ASP) is een door Microsoft ontwikkelde technologie om dynamische webpagina's of complete websites te bouwen. Het is een scripting taal die op de server-side wordt uitgevoerd, in tegenstelling tot bv. Javascript dat in de browser wordt uitgevoerd. Tegenwoordig wordt ASP verder ontwikkeld onder de naam ASP.NET wat meer mogelijkheden biedt en waarbij gewerkt wordt binnen het .NET Framework. ASP is een technologie en dus geen programmeertaal, hiervoor wordt in de meeste gevallen VBScript of JScript gebruikt. ASP wordt meestal gebruikt samen met een database (MS Access of MS SQL) op de server waarin gegevens worden opgeslagen. Hiermee kunnen applicaties worden gebouwd zoals een forum, een blog en een nieuwsapplicatie. (bron: Wikipedia)

Alle versies van ASP zijn mogelijk binnen hetzelfde pakket.
MS AJAX 1.1 is enkel beschikbaar geïntegreerd in .NET 3.5.

ASP Components

Persits ASP Components

De Active Server components helpen web developers in browser-based file uploading, image resizing, PDF generation, Windows security, data encryption, secure messaging, database publishing en SMTP e-mail met slechts enkele lijnen code. De componenten werden ontwikkeld door de krachtigste ontwikkelingstools op de markt, waardoor ze betrouwbaar, snel en gemakkelijk in gebruik zijn.

Meer informatie op de website van Persits Software inc. Momenteel bieden wij:

PHP 5.2.8

PHP

PHP staat voor "PHP: Hypertext Preprocessor". Dit is een server-side taal zodat de PHP code wordt uitgevoerd op de server, en niet in de browser, zoals HTML, CSS en "Javascript". Het is een programmeertaal waarmee u webpagina's dynamisch kunt laten opbouwen aan de hand van variabelen.

Dankzij Windows Server 2008 kunt u nu ook PHP 5 gebruiken op onze Windows Webhosting pakketten.

SSI (Server Side Includes)

SSI, of Server Side Includes, is een handig onderdeel van CGI. Met SSI kunt u allerlei informatie dynamisch opnemen in uw website. Die informatie kan uit allerlei dingen bestaan, zoals: de tijd en/of datum, een header, een menu, een footer, ... Met SSI kunt u het updaten van uw site een stuk gemakkelijker maken. U kunt gedeelten die telkens worden weergegeven op je pagina's opslaan in een extern bestand en de inhoud van dit bestand laten inlezen in de betreffende pagina.

Niet beschikbaar bij Windows Starter.